PR-WEB
LEERLINGENWEB
PERSONEELSWEB
ZOEK!

 

   

Welkom op de Internationale Schakelklassen

 
       
   

    

De Internationale Schakelklassen is een openbare school voor de leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.

De ISK geeft volledig dagonderwijs en heeft een regionale functie.

De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

 
   

Wij nemen geen 18+ leerlingen aan.

Donderdag 25 Augustus is de eerste inschrijfdag van het nieuwe schooljaar.

 Herbezinning positionering onderwijs anderstaligen in VO.pdf