PR-WEB
LEERLINGENWEB
PERSONEELSWEB
ZOEK!

 

   

Welkom op de Internationale Schakelklassen

 
       
   

    

De Internationale Schakelklassen is een openbare school voor de leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt.

De ISK geeft volledig dagonderwijs en heeft een regionale functie.

De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

 
   

Door de grote toestroom van leerplichtige leerlingen is er besloten om tot nader order geen 18+ leerlingen meer aan te nemen.

  3165 Kreijkamp herbezinning positionering onderwijs anderstaligen in VO.pdf